Назва журналу: Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування»

Засновник: КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

Рік заснування: 2021

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25321-15261Р видано Міністерством юстиції України від 22.11.2022 р.

ISSN: 2786-5681 (Print) 2786-569X (Online)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3).

Галузь знань: 10 Природничі науки; 28 Публічне управління та адміністрування.

Спеціальності: 101 Екологія; 281 Публічне управління та адміністрування.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мови публікацій: українська, англійська.

Поточний номер

№ 4 (2023): Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування»

Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 4. 112 с.

Опубліковано: 2023-10-23

РОЗДІЛ 1 ЕКОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 2 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Переглянути всі випуски