Редакційна колегія

Головний редактор:

Білик Олег Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, проректор, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5088-1115

Члени редакційної колегії:

101 – Екологія

Мудрак Галина Василівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Вінницький національний аграрний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1319-9189

Мудрак Олександр Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1776-6120

Прищепа Алла Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, Національний університет водного господарства та природокористування, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5096-9088

Собчик Вікторія, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри інженерної екології, Університет науки та технологій, Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2082-9644

Волошина Наталія Олексіївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології, Український державний університет імені М.П. Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9135-8539

Боровяк Клаудія (Borowiak Klaudia), доктор габілітований сільськогосподарських наук з дисципліни «Охорона навколишнього середовища», професор кафедри інженерно-технічних наук з дисципліни «Інженерія навколишнього середовища, гірництва та енергетики», декан факультету екології та машинобудування, співробітник кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Університет Природничих наук у Познані, Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9879-3683 

Серебряков Валентин Валентинович, доктор біологічних наук (за спеціальністю 03.00.16-екологія), професор, професор кафедри екології, природничих та математичних наук Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти", Україна

Ткач Євгенія Дмитрівна, доктор біологічних наук (за спеціальністю 03.00.16-екологія), старший дослідник, заступник завідувача відділу агроекології і біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН, Україна

Єрмішев Олег В'ячеславович, кандидат біологічних наук, доцент, докторант Інституту агроекології і природокористування НААН, Україна

Лавров Віталій Васильович - доктор сільськогосподарських наук (за спеціальністю 03.00.16-екологія), професор, професор кафедри екології природничих та математичних наук  Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти", Україна

Хаєцький Григорій Сильвестрович - кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології, природничих та математичних наук, Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти", магістр з екології

 

281 – Публічне управління та адміністрування

Василенко Надія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1087-4591

Герасимюк Костянтин Харитонович, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5189-8418

Іванюта Павло Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва, Вінницький кооперативний інститут, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1320-5473

Лесик Олена Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, Національний університет «Одеська політехніка», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1542-284X

Мазур Геннадій Федорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5061-1817

Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з державного управління, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8374-5424

Кухарчук Петро Михайлович, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ОRCID: https://orcid.org/0000-0002-2051-3298

Дорота Худи-Гискі (Dorota Chudy-Hyski), доктор наук, професор, директор інституту Управління персоналом, Сілезький університет, м. Катовіце, Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8357-658X