ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗОВНІШНІХ АКТОРІВ ЗА СУЧАСНОГО ГІБРИДНОГО СВІТОУСТРОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-4.07

Ключові слова:

зовнішній актор, інформаційні засоби, інформаційний вплив, фактор перспективи, національна безпека

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій проявів активності зовнішніх акторів через призму концепції гібридної війни. У статті обговорено основні терміни в контексті розгортання гібридного світоустрою з акцентом на поведінку зовнішніх акторів із застосування інформаційних засобів, її форми та методи в умовах технологічного прогресу. На прикладі проведеного західними експертами аналізу досвіду влади США з протидії кампанії дезінформації, організованої прокремлівськими акторами 2016 року під час президентських виборів, систематизовано ознаки проявів зовнішніх акторів. З’ясовано ключові компоненти інформаційного впливу, зміст прикладних рекомендацій фахівців на адресу американської виконавчої та законодавчої влади. Встановлено змінність фактора перспективи учасників гібридного протистояння, його актуальність для країни-об’єкта агресії. Через розуміння напрямів проведення інформаційного впливу в соціальних мережах наголошено про нові тенденції диверсифікації країною-агресором організаційних форм та спеціалізації суб’єктів у порівнянні з традиційною моделлю поведінки зовнішніх акторів, притаманною для міжнародної системи відносин. Відзначено роль спеціальних служб країни-ініціатора з формування мережі акторів. Наукова новизна статті полягає в тому, що застосуванням термінології гібридної війни в дослідженні реалізації зовнішніми акторами інформаційного впливу вперше продемонстровано важливість врахування фактора перспективи у сфері державного управління країною, яка стала об’єктом гібридного нападу, у напрямі організації протидії, реалізації зовнішньополітичного курсу. Практична значимість статті пов’язана з можливістю подальшого теоретичного дослідження її основних положень і висновків при розробці методичних рекомендацій із проблематики сучасних трансформацій інформаційного впливу зовнішніх акторів відносно системи національної безпеки України, впровадження їх у навчальний процес, плануванні та реалізації управлінської діяльності ключових стейкхолдерів, передусім сектору безпеки, органів із регулювання інформаційного середовища, цифрового та медіапростору в напрямі протидії агресору. Окремого аналізу потребує фактор перспективи, його врахування в державному управлінні та публічній політиці.

Посилання

Denmark warns of Russian spies posing as "journalists or business people". May 5, 2023. URL: https://therecord.media/denmark-russian-spies-warning-journalists-business-people

Vilnius Summit Communiqué issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Vilnius 11 July 2023. URL: NATO – Official text: Vilnius Summit Communiqué issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Vilnius 11 July 2023.

Бондар В.Т. Сучасні виклики в європейському безпековому середовищі: вплив на систему національної безпеки України : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Національна безпека України в умовах сучасних викликів» (м. Чернігів, 22 серпня 2023 року). Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2023. С. 7–10. DOI: https://doi.org/10.54929/conf_22_08_2023-01-01

Multinationals in China accelerate push to decouple data. July 16, 2023. URL: https://archive.ph/df4Wr

The Digital Personal Data Protection Bill. Ministry of Electronics and Information Technology. 2023. New Delhi, India. URL: https://prsindia.org/billtrack/digital-personal-data-protection-bill-2023

Світова гібридна війна: український фронт : моногр. / за заг. ред. В.П. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 496 с.

Требін М.П. «Гібридна» війна як нова українська реальність. Український соціум. 2014. № 3(50). С. 113–127.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад. Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін. ; за ред. М.П. Требіна. Харків : Право, 2015. 816 с.

François С. Actors, Behaviors, Content: A Disinformation ABC. Highlighting Three Vectors of Viral Deception to Guide Industry & Regulatory Responses. Transatlantic Working Group. Philadelphia, USA ; Amsterdam, the Kingdom of the Netherlands. 2019. 12 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23