ОГЛЯД ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-4.15

Ключові слова:

держава, управління, державне управління, публічне управління, публічне адміністрування, демократія

Анотація

У статті розглянуто практичний рух України до втілення ідеалів демократії та правової держави, який зумовлює надзвичайну важливість та підвищену актуальність проблем, що пов’язані як зі становленням та реформуванням системи публічного управління в Україні в цілому, так і змінами на окремих рівнях виконавчої влади. Виклики сучасності та суспільні перетворення в Україні вимагають поглиблення та інтенсифікації процесів трансформації публічного управління в Україні на основі принципів демократичності, транспарентності, підзвітності на підконтрольності системи публічного управління громадянському суспільству. Враховуючи повномасштабне вторгнення країни-агресора перед публічним управлінням виникає маса нових завдань, які потребують нестандартних рішень. Саме тому трансформаційні процеси публічного управління ми можемо прослідкувати завдяки тенденціям та напрямкам змін, які максимально наближені до європейської системи публічного управління, децентралізації влади, запровадження принципів демократичного врядування та нового публічного управління. Недостатня розробленість, низька дієвість механізмів регіональної політики сталого розвитку територій загострюють проблеми як соціально-економічного, так і екологічного розвитку. Головний акцент сучасного державотворення зосереджений на підтримці ефективної системи публічного управління держави, яка б сприяла становленню України як правової європейської держави з високим рівнем життя населення, демократії, політичної та соціальної стабільності, розроблення оптимального механізму функціонування органів публічної влади, що ґрунтується на відповідності сучасним умовам розвитку ринкової економіки, демократичним перетворенням у суспільстві та взаємодії з громадськістю. Однак ще й досі не вирішеними остаточно залишаються проблеми щодо формування нової державної політики в частині децентралізованої системи управління. Отже, складнощі, які притаманні одночасному трансформуванню системи публічного управління та реформування місцевого самоврядування потребують уточнення, а гармонізація державних інтересів з інтересами громадянського суспільства є важливим критерієм успішного функціонування системи публічного управління в Україні, що й викладено в статті.

Посилання

Бакуменко В., Попов С. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління. Ефективність державного управління : збірник наукових праць. 2015. Вип. 43. № 1. С. 21–27.

Дзюндзюк В.Б. Розвиток публічного управління в ХХІ сторіччі: тенденції та виклики. Теорія та історія державного управління. 2013. Вип. 1(43). С. 9–17. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/NADU/APDU/APDU-43-2013.pdf#page=9

Дикий А.П., Наумчук К.М., Тростенюк Т.М. Аналіз сучасних загроз інформаційній безпеці держави. Економічний простір. 2021. Вип. 176. С. 155–158. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1044

Загурська-Антонюк В.Ф. Сучасні тенденції децентралізації державної влади та їх реалізація в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1391

Карташов Є.Г., Євдокимов В.В., Драган І.О., Дацій О.І., Грицишен Д.О., Алейнікова О.В. Державне та регіональне управління : підручник. Київ, 2019. 223 с. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/material/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2019.pdf

Луциків І.В., Сороківська О.А., Котовська І.В. Дослідження особливостей інноваційного розвитку системи публічного управління в Україні. Економіка та управління національним господарством. 2017. Вип. 12. С. 124–128. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22759/1/19.pdf

Михайловська О. Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування. Університетські наукові записки. 2016. № 58. С. 241–253.

Олексенко Р.І., Воронкова В.Г. Інституціональне забезпечення системи публічної влади в історичному і системному контексті розвитку публічного управління та адміністрування. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/12509/1/VDU13-89-104.pdf

Свірко С.В., Барановська Т.В. Бюджетна безпека як об’єкт державного управління. Публічне управління та інновації : міжнародний форум (м. Львів, 20–21 травня 2021 р.). Львів : Растр 7, 2021. С. 52–56. URL: http://195.34.206.236/bitstream/123456789/2732/1/2021.pdf#page=52

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23