ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-4.02

Ключові слова:

екологічні ризики, управління природоохоронною діяльністю, екологічний менеджмент, вплив на довкілля

Анотація

Із кожним роком питання екологічної соціальної відповідальності стають усе більш актуальними як за кордоном, так і в Україні, що пов’язано з глобалізацією, зростанням загроз техногенних та екологічних катастроф, актуалізацією здорового способу життя, соціалізацією трудових відносин тощо. На сьогодні на забудованих територіях одним з основних джерел забруднення довкілля є транспортні засоби, з яких найменш вивченими в плані негативного впливу на навколишнє середовище є залізничний транспорт. У зв’язку із зазначеним необхідно було дослідити та проаналізувати вплив на довкілля залізничного транспорту, що допоможе комплексному вирішенню екологічних завдань. Методологія дослідження. Дослідження та оцінку екологічних ризиків, що можуть виникати під час функціонування транспортної інфраструктури, зокрема залізничного транспорту, було проведено шляхом обробки літературних джерел та статистичних матеріалів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше на основі проведеного дослідження було сформовано основні екологічні ризики, що можуть виникати на підприємствах залізничного транспорту, та сформульовано основні управлінські заходи, що передбачають покращення екологічного управління; розробку екологічної стратегії АТ «Укрзалізниця», обґрунтування чітких екологічних цілей, впровадження системи екологічного менеджменту. Висновки. Однією з найважливіших основ забезпечення сталого розвитку залізничного транспорту є побудова ефективної системи управління екологічною діяльністю, що реалізує сучасні міжнародно визнані принципи та механізми в цій сфері. Новий підхід повинен, у першу чергу, передбачати кардинальний перехід від боротьби з наслідками шкідливого впливу на навколишнє середовище до запобігання цим впливам, мінімізації шкоди навколишньому середовищу, залучення до переробки раніше накопичених у навколишньому середовищі відходів із використанням екологічно безпечних способів.

Посилання

Панченко Н.Г. Управління екологічною діяльністю на підприємствах залізничного транспорту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2018. № 33. С. 59–64.

Зюзюн В.І. Методи та моделі управління екологічними ризиками в проєктах розвитку транспорту : дис. Національний транспортний університет. Київ, 2017. 202 с.

Бакуліч О.О., Кіс О.Р., Занора В.О. Тенденції управління екологічними ризиками транспортних проектів : збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2020. № 56. С. 62–69.

Аналіз стану безпеки руху та аварійності на наземному транспорті в Україні за 2021 рік : вебсайт. URL: http://dsbt.gov.ua/sites/default/files/imce/Bezpeka_DTP/2022/analiz_avariynosti_2021 (дата звернення: 15.08.2023).

Losos Elizabeth Claire et al. Reducing environmental risks from belt and road initiative investments in transportation infrastructure. World Bank Policy Research Working Paper. 2019. Р. 8718.

Чеховська М.М. Організаційно-економічний механізм удосконалення природоохоронної діяльності на залізничному транспорті України : дис. … канд. екон. наук : 08.08.01 / Марія Миколаївна Чеховська. Київ, 2003. 201 с.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (дата звернення: 15.08.2023).

Понікаров В.Д., Єрмоленко Н.І. Удосконалення системи інтегрованого моніторингу природного середовища регіонів України. Науковий журнал «Бізнес Інформ». 2014. № 6. С. 193–197.

Акціонерне товариство «Українська залізниця» : вебсайт. URL: https://www.uz.gov.ua/about/ (дата звернення: 15.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23