СТАН ЦЕНОПОПУЛЯЦІЇ NEOTTIANTHE CUCULLATA (L.) SCHLECHTER (ORCHIDACEAE) НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2023-4.05

Ключові слова:

Neottianthe cucullata, орхідні види, національний природний парк «Кременецькі гори», моніторинг

Анотація

Існує значна кількість видів, що знаходяться під загрозою зникнення або вже зникли з певних територій. Недостатня увага до Орхідних в останні десятиліття призвела до того, що оселища багатьох видів знищені, а репрезентативних територій для створення природоохоронних об’єктів стає все менше. У зв’язку з цим актуальним стає з’ясування сучасного стану популяцій цих видів, їх поширення та опрацювання методів охорони. Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – вид родини Orchidaceae, що вважався зниклим на території національного природного парку «Кременецькі гори» (далі Парк). У 2018 році вперше було зафіксовано Neottianthe cucullata в урочищі Барабан, досі ця територія є єдиним місцезростанням виду на території Парку. Метою статті є висвітлення результатів моніторингу стану ценопопуляції Neottianthe cucullata (L.) Schlechter і методів збереження та охорони виду на території Парку. Методологія дослідження. В основу даної роботи покладено матеріали польових досліджень, проведених протягом 2019–2023 рр. в урочищі Барабан. За цей час перевірено місцезростання, що були відомі за літературними та гербарними даними, здійснено обліки та моніторинг. Використано загальноприйняті методи флористичних і фітоценотичних досліджень. Польові дослідження здійснювали щорічно з використанням маршрутно-експедиційних методів. Види рослин наведено за Catalogue of Life. Фенологічні спостереження проводили з методикою Бейдемана (1974). Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше описано місцезростання Neottianthe cucullata та результати моніторингових досліджень на території, запропоновані шляхи й заходи щодо збереження та відновлення виду. Висновки. Установлено, що Neottianthe cucullata росте в сприятливих умовах, розвиток їх популяцій задовільний, а здійснені природоохоронні заходи сприяють збільшенню чисельності даного виду.

Посилання

Бобрик І.В., Онук Л.Л., Штогун А.О. Заходи щодо збереження видів родини Orchidaceae в урочищі Барабан національного природного парку «Кременецькі гори». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Біологія». Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. № 3–4 (Вип. 74). С. 17–20.

Дейнеко С., Бойко С. Природні місцезростання представників родини Orchidaceae району Кременецького горбогір’я. Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Гримайлів, 2003. С. 251–258.

Заверуха Б.В. Нарис рослинностi Кременецьких. Питання фiзiологiї, цитоембрiологiї i флори України. Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. С. 81–104.

Загульський М. Поширення та созологічна оцінка орхідних (Orchidaceae JUSS.) Українського Розточчя. Праці Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. VII: Екологічний збірник «Екологічні проблеми природокористування та біорозмаїття Львівщини». Львів, 2001. С. 227–236.

Лавренюк О.В., Абдулоєва О.С. Поширення видів родини Orchidaceae Lindl. у Київській області : матеріали Других наукових читань пам’яті С. Таращука. Київ, 2011. URL: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/avtorlek/20/21.pdf

Літопис природи національного природного парку «Кременецькі гори». Том 10. Кременець, 2022. 339 с.

Літопис природи. Природний заповідник «Медобори» з філією «Кременецькі гори». Кн. 18. Гримайлів, 2011. С. 472–476.

Національний природний парк «Кременецькі гори»: сучасний стан та перспективи збереження, відтворення, використання природничих комплексів та історико-культурних традицій : монографія / М.О. Штогрин та ін. Київ : ТВО «ВТО Типографія від А до Я», 2017. 269 с.

Новосад В.В. Крицька Л.І., Любінська Л.Г. Раритетний фітофонд судинних рослин НПП «Подільські Товтри»: сучасний стан вивчення та збереження. Вісник Національного науково-природничого музею. Том 5: 2005–2007. C. 281–293.

Оліяр Г.І. Фітораритети природного заповідника «Медобори» з філією «Кременецькі гори» в міжнародних червоних списках. Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнар. наук.- практ. конференції, присвяченої 20-річчю ПЗ «Медобори» (смт Гримайлів, 26–28 травня 2010 року). Тернопіль, 2010. С. 460–464.

Собко В.Г. Орхідеї України. Київ : Наукова думка, 1989. 192 с.

Созофіти Волинської області (Україна) / І.І. Кузьмішина та ін. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2014. № 11. Розділ IІ. Біологія. С. 196–201.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко. Київ : Укр. енциклопедія, 1996. 624 с.

Чорна Г., Мамчур Т. Гербарні збори кінця ХІХ – початку ХХ ст. Із теренів України в гербарії Уманського національного університету садівництва (UM). Вісник Львівського університету. Серія «Біологічна». 2018. Випуск 78. С. 150–158.

Шейко О.А., Мусатенко Л.І. Сучасний стан досліджень особливостей симбіотичного та асимбіотичного розмноження орхідних. Інтродукція рослин. 2010. № 4. С. 21–27.

Catalogue of Life. URL: http://www.catalogueoflife.org/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-23