Мета та завдання

Метою наукового видання Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування» є оприлюднення результатів наукових досліджень в галузі екології та публічного управління.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі екології та публічного управління;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень природничих наук та публічного управління та адміністрування;

- сприяти розвитку наукової школи Вінницької академії безперервної освіти, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.