Публікаційна етика

Етичні засади діяльності
редакційної колегії наукового журналу
Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування»

Загальні положення

Етичні засади діяльності редакційної колегії були розроблені керуючись Рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), Міжнародними стандартами для редакторів та авторів (International standards for editors and authors), а також Етичним кодексом ученого України.

Редакційна колегія вважає моніторинг етичності викладених у статтях положень одним з основних аспектів своєї діяльності та процесу рецензування.

Редакційна колегія не приймає до друку матеріали, які містять образливі висловлювання, прояви агресії чи будь-якої дискримінації, або розпалюють міжнаціональну і расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми і чинне законодавство України.

Редакційна колегія не несе відповідальності за думки, судження, результати і висновки, які зроблені авторами статей та надруковані в журналі. Вони не представляють точку зору редакційної колегії.

Редакційна колегія журналу не несе відповідальності перед авторами і/або третіми особами і організаціями за можливу шкоду, викликану публікацією статті.

Відповідальність за відсутність плагіату чи будь-якого іншого недобросовісного використання інтелектуальної власності інших авторів, а також за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакційна колегія зберігає за собою можливість переглядати наведені етичні засади діяльності з метою їх удосконалення.

Етичні зобов'язання редакційної колегії журналу:

▶ редакційна колегія несе етичну відповідальність за все, що публікується у журналі, саме тому усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання;

▶ редакційна колегія  повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечити чесний процес рецензування у розумні строки;

▶ редакційна колегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає  редакційній политиці, етичним засадам, вимогам до рукописів;

▶ члени редакційної колегії не повинні представляти іншим особам інформації, пов’язаної з змістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису.

▶ редакційна колегія має право вилучити електронний варіант статті, опублікованої у друкованій версії журналу, за умов з'ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю та організацію, де була виконана робота. Повідомлення про факт вилучення статті редакційна колегія також  розміщує у наступному  номері журналу;

▶ редколегія/рада допускає поширення у електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але посилання на першоджерело публікації є обов'язковим. Забороняється видання і/або поширення матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових і твердих електронних носіях.

Етичні зобов'язання авторів:

▶ дослідження, що публікуються у журналі повинні бути проведені відповідно до чинного законодавства та етичних норм. Необхідно чітко вказати будь-які небезпечні прояви та ризики, які пов'язані з проведеними дослідженнями;

▶ автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, задля того, аби результати дослідження могли бути перевірені іншими вченими, без підробки отриманих даних або неналежного маніпулювання ними;

▶ автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації; не допустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті;

▶ у дослідженні може міститися науково обґрунтована критика роботи іншого дослідника. Персональна критика не може вважатися доречною.

▶ джерела фінансування та інші підстави для виникнення конфліктів інтересів повинні бути обов'язково розкриті. Автори мають гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься у рукописі;

▶ автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог до рукописів.

Етичні зобов'язання рецензентів:

▶ якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.

▶ рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен поважати інтелектуальну незалежність авторів.

▶ рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.

▶ рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором якого він має особисті або професійні зв'язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.

▶ рецензент не повинен показувати рукопис, наданий для рецензії, іншим особам або обговорювати його з іншими коллегами, за винятком випадків, коли рецензент потребує спеціальної консультації.

▶ рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб члени редакції і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження.

▶ рецензент повинен вказувати на будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

▶ рецензент повинен надати відгук без невиправданих зволікань.

▶ рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.