РОЛЬ І МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СІМЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2022-1.04

Ключові слова:

психологічна підтримка, психологічна допомога, внутрішньо переміщена сім’я, психологічне благополуччя, психологічне здоров’я

Анотація

Метою статті є аналіз організації системи психологічної допомоги внутрішньо переміщеним сім’ям, які пережили кризові ситуації (бойові дії). У статті здійснено узагальнення науково-методичних джерел з питань особливостей організації психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного часу. Розкрито складові частини системи розвитку психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка б сприяла організації самодопомоги, адаптації і формуванню стійкості до стресових факторів у постраждалого населення. Наведено приклад організації психологічної допомоги дітям та дорослим із вищезазначеної категорії, що передбачає першу психологічну допомогу та розвиткові заняття, спрямовані на розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей, зокрема: посилення ролі позитивних активностей, розвиток навичок керування психологічними реакціями, пропагування позитивного мислення та відновлення підтримуючих соціальних зв’язків. Основною метою навчальних тренінгів з внутрішньо переміщеними сім’ями є зміцнення соціально-психологічного реагування дітей та їхніх родин, постраждалих унаслідок кризи, зменшення соціально-психологічних наслідків травми, забезпечення сталого доступу до отримання психологічної допомоги. У ситуації військового конфлікту актуальності набуває своєчасно надана перша психологічна допомога. Така допомога пропонується людям, які тільки-що або нещодавно зазнали травмуючих подій та знаходяться у важкому психічному стані. Фахівці зазначають, що таку допомогу можуть надавати всі, хто знаходиться поряд, а не лише спеціалісти через фахові консультації. Перша психологічна допомога включає в себе надання постраждалій особі емоційної, фізичної, соціальної підтримки, посилення відчуття безпеки. Першочергово внутрішньо переміщені сім’ї потребують задоволення базових потреб та отримання доступу до відповідних послуг, а також допомоги у вирішенні їхніх нових проблем. Найбільш поширені потреби – пошук тимчасового житла, їжі, води, санзабезпечення, оновлення послуги з охорони здоров’я для людей з травмами або хронічними захворюваннями чи тривалими розладами здоров’я, відновлення контакту з близькими людьми, друзями та доступ до особливого виду підтримки стосовно культури або релігії цих людей.

Посилання

Алан М. Стейнберг, Мелліса Дж. Браймер PsyD, Kelly B. Decker MA, Роберт С. Пінус Індекс реакції на посттравматичний стресовий розлад Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, 2004. веб-сайт. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11920-004-0048-2 (дата звернення: 30.04.2022 р.).

Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи». Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. 158 с.

Богучарова О.І. Здоров’я особистості у психологічній перспективі [Текст] : монографія / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Вид. 2-ге, переробл. та допов. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 487 с.

Каменщук Т., Коритчук Н. Загальні засади організації першої психологічної допомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій. Вісник студентського наукового товариства факультету права, публічного управління та адміністрування. Вип.1. Збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк», 2022. 184 с. С. 74–78.

Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» : навчально-методичний посіб. / кол. авторів за заг. ред. С.О. Богданова, В.Г. Панка. Київ : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. 208 с.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості : наукова монографія. Київ : ТОВ «КММ», 2006. 240 с.

Моделювання констеляцій впливу травми в Національному наборі даних основної мережі дитячого травматичного стресу. веб-сайт. URL: https://www.researchgate.net/publication/268506133_Modeling_Constellations_of_Trauma_Exposure_in_the_National_Child_Traumatic_Stress_Network_Core_Data_Set (дата звернення: 30.04.2022 р.).

Освітньо-професійна програма: Реабілітаційна психологія в надзвичайних ситуаціях (Rehabilitation psychology in emergency situations). Рада з якості вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса, протокол № 1 від 01 травня 2022 р.

Панок В.Г. Проблеми надання допомоги постраждалим від військового конфлікту в діяльності психологічної служби веб-сайт. URL: https://lib.iitta.gov.ua/.../%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1. (дата звернення: 30.04.2022 р.).

Панок В.Г . Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в складних життєвих обставинах. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. 68 с.

Панок В.Г., Ткачук І.І., Острова В.Д. та ін. Науково-методичні засади надання психосоціальної допомоги дітям, котрі опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій Педагогіка і психологія. 2019. № 2. С. 64–71.

Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в Україні : метод. рек. / заг. ред. Панок В.Г., Левченко К.Б. Київ : Агентство «Україна», 2014. 48 с.

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод. рек. / заг. ред. Панок В.Г., Левченко К.Б. Київ : МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. 84 с.

Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : навчально-методичний посібник. Київ : Агентство «Україна», 2015. 168 с. ISBN 978-966-13.

Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в складних життєвих обставинах : [метод, рек.] / автори-упор.: В.Г. Панок, В.Д. Острова. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. 68 с.

Титаренко Т.М. Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації : монографія / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. 160 c.

Ткачук І.І., Луценко Ю.А. Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу в закладах професійної освіти веб-сайт. URL: https://lib.iitta.gov.ua/.../%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1. (дата звернення: 30.04.2022 р.).

Перша психологічна допомога: посібник для працівників на місцях. Київ : Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2017. 64 с.: іл. ISBN 97896179615907897.

Продукти, одяг та психологічна підтримка – гуманітарну допомогу з штабу ОВА отримали переселенці, які знайшли прихисток у Тиврівській громаді. Офіційний сайт Вінницької обласної державної адміністрації. веб-сайт. URL: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/46702-produkty-odiah-ta-psykholohichna-pidtrymkahumanitarnu-dopomohu-z-shtabu-ova-otrymaly-pereselentsi-iaki-znaishly-prykhystok-u-tyvrivskii-th (дата звернення: 30.04.2022 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01