РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.08

Ключові слова:

змішане навчання, здобувачі освіти, інформаційно-комунікаційні технології, освітній процес, телекомунікації, цифровізація

Анотація

У статті розглянуто результати експериментальної перевірки моделі змішаного навчання професійної підготовки майбутніх фахівців з телекомунікацій. Досліджено вплив різних компонентів моделі на результати навчання студентів другого-четвертого курсів Київського фахового коледжу зв’язку, Національного авіаційного університету, Вінницького технічного фахового коледжу, Київського електромеханічного фахового коледжу. Визначено, що найбільш ефективним було навчання за авторською розробленою моделлю, яка містила комбінування традиційного навчання в аудиторії, де переважно виконували практичні роботи, та засвоєння матеріалів з дистанційним навчанням з онлайн-використанням авторських курсів, зокрема за допомогою YouTube, вебінарів та інших дистанційних технологій. Мета статті – дослідити ефективність моделі змішаного навчання професійної підготовки майбутніх фахівців з телекомунікацій. Методологія дослідження ґрунтується на а налітичному методі, за допомогою якого зібрано та проаналізовано результати навчання здобувачів обох груп – контрольної та експериментальної Київського фахового коледжу зв’язку, Національного авіаційного університету, Вінницького технічного фахового коледжу, Київського електромеханічного фахового коледжу. Наукова новизна полягає в тому, що вперше досліджено ефективність авторської моделі змішаного навчання для майбутніх фахівців спеціальності 172 – Електронні комунікації та радіотехніка. Висновки. Результати дослідження показали, що студенти, які навчалися за авторською моделлю змішаного навчання, досягли кращих результатів порівняно зі студентами, які навчалися за технологіями змішаного навчання без авторської моделі. Зокрема, експериментальна група показала кращі результати в засвоєнні теоретичних знань, умінні застосовувати їх на практиці та виконанні професійних завдань.

Посилання

Білецький В. В., Войтович І. С., Апшай Ф. В., Теліш І. С. Інформаційно-комунікаційні технології в умовах змішаного навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. № 208. Ст. 91–97. URL: doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-91-97

Квятковська А. Модель змішаного навчання майбутніх фахівців з телекомунікацій як засіб підвищення рівня професійної підготовки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2023. № 89. URL: doi.org/10.32782/1992-5786.2023.89.19

Литвинов А. С. Педагогічний провайдинг інновацій в освіті : навч. посіб. 2019. С. 134.

Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Київ . 2011. 21 с.

Собченко Т. Змішане навчання: поняття та завдання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 75. URL: doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-3.14

Фiцула М. М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник. Київ : Академвидав. 2006. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20