№ 4 (2023): Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія»

Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 4. 144 с.

Опубліковано: 2023-11-20

Статті