ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2024-1.09

Ключові слова:

цифрова трансформація, місцеве самоврядування, цифрові технології, кібербезпека, доступність послуг, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Анотація

Мета статті полягає у проведенні дослідження щодо впливу цифрових інновацій на ефективність управління на місцевому рівні та визначення основних викликів і можливостей, що виникають у зв’язку з цифровою трансформацією з урахуванням розвитку професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування в умовах цифрової епохи. Методологія. Теоретичний аналіз взаємодії державного управління та місцевого самоврядування на місцевому рівні в умовах цифрової трансформації. Вивчення ключових аспектів цієї взаємодії спрямоване на виявлення викликів та можливостей, що виникають в умовах застосування цифрових технологій. Наукова новизна. Наукова робота може бути використана для розвитку та вдосконалення системи управління місцевим самоврядуванням в сучасних умовах. Осмислення різних аспектів цього процесу дає можливість розробити ефективні стратегії впровадження та використання цифрових технологій для підвищення якості публічних послуг, взаємодії з громадою, оптимізації управлінських процесів. Висновки. Аналіз впливу цифрової трансформації на ефективність публічного управління на місцевому рівні стверджує важливість розвитку професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах цифрової епохи. Такий підхід є фундаментальним для створення ефективної, прозорої та відкритої системи місцевого самоврядування, спрямованої на задоволення потреб громадян у цифровому суспільстві.

Посилання

Бобровська О.Ю., Зеніна-Біліченко А.С. Змістовно-порівняльний аспект державного управління на місцевому рівні. Публічне управління: теорія і практика, 2014, 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_2_22

Герасимюк К. Х., Зелінська Н. С. Механізми впровадження інновацій у процес регіонального управління в умовах децентралізації. Право та державне управління. С. 260–265. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2020/40.pdf

Головко О. М. Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій. Інформація і право, 2019, 4 (31). C. 37–44. URL : http://surl.li/qwiuo

Індекс цифрової трансформації регіонів України підсумки 2023 року. М-во цифр. трансформації України. 26 с. URL: http://surl.li/qwyhx

Інформаційно-аналітичний звіт про результати надання освітніх послуг закладами освіти на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням НАДС у 2023 році. Нац. агентство України з питань держ. cлужби. Київ, 2024. 40 с. URL: http://surl.li/rtezm

Миколюк А. В. Діджиталізація та публічна комунікація як інструменти підвищення ефективності місцевого самоврядування. ISSN 2310-9653. Публічне управління та митне адміністрування. 2022, №. 2 (33), С. 45–50. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/5186/1/8.pdf

Надрага В. І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку. ISSN 1562-0905 Регіональна економіка. 2018, Т. 3. С. 21–28. URL: https://re.gov.ua/re201803/re201803_021_NadrahaVI.pdf

Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління. Квітка С., Новіченко Н., Піскоха Н., Бардах О., Демошенко Г. / Аспекти публічного управління. 2020, Том 8 № 4. C. 129–146. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/807/784

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11

Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 2 травня 2023 року № 3077-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3077-20#Text

Public governance at the local level in the context of digital transformation. Герасимюк К., Заболотенко Д., Баймуратов М., Кофман Б., Бобровник Д. Журнал міждисциплінарних досліджень. 2024. C. 94–99. URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140139/papers/A_18.pdf

Смартизація індустріальних міст. Співавторка стратегії USA Smart Cities поділилась досвідом з українськими громадами. Міністерство цифрової трансформації України. URL: http://surl.li/qwnha (дата звернення: 01.03.2024).

Спільнота Розумні Регіони. Мінцифра оголошує про запуск спільноти для лідерів цифрової трансформації в регіонах. Міністерство цифрової трансформації України. URL: http://surl.li/qwnhu (дата звернення: 01.03.2024).

Статистичний звіт за результатами роботи Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки в 2023 році. Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку. URL: https://scpc.gov.ua/uk/articles/334

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02