№ 1 (2024): Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування»

Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2024. № 1. 128 с.

Опубліковано: 2024-05-02

ЕКОЛОГІЯ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ