ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.05

Ключові слова:

національна свідомість, здобувачі вищої освіти, суспільство, громадянська освіта, громадське життя

Анотація

Мета статті – вивчити та дослідити формування національної ідентичності здобувачів вищої освіти в умовах сучасності. Об’єктом дослідження є формування національної ідентичності здобувачів вищої освіти в Україні, предметом – педагогічні умови, які впливають на формування національної ідентичності здобувачів вищої освіти в Україні. У статті автори розглядають актуальну проблему формування національної ідентичності здобувачів вищої освіти в умовах сучасної України. Автори статті визначають поняття «національна ідентичність», обґрунтовують її важливість для молоді, аналізують фактори, які впливають на її творення, та пропонують заходи щодо її ефективного формування в умовах вищої освіти. Методологія дослідження ґрунтується на аналітичному, соціологічному та емпіричному методах. Наукова новизна полягає в тому, що вперше досліджено особливості формування національної свідомості здобувачів Хмельницького національного університету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Бердянського державного педагогічного університету в умовах сьогодення. Зазначено, що національна ідентичність є складним і багатогранним явищем, яке містить знання про свою країну, її історію, культуру та традиції, а також почуття належності до свого народу та його цінностей. Встановлено, що національна ідентичність є важливою для молоді, оскільки вона допомагає їм сформувати власну систему цінностей та переконань, усвідомити свою роль у суспільстві та відчути дотичність до певної спільноти. Висновки. Провівши дослідження серед здобувачів закладів вищої освіти, авторами встановлено, що національна ідентичність є надзвичайно важливою, адже допомагає сформувати здобувачам власну систему цінностей та переконань, які визначатимуть їх ставлення до світу та суспільства; сприяє розвитку почуття гордості за свій народ і країну, що є важливим для формування мотивації до навчання та професійного зростання.

Посилання

Піонтковська Д. В. Психологічні особливості розвитку національної ідентичності студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Кам’янець-Подільський, 2017. 195 с.

Піонтковська Д. В. Особливості валентності національної ідентичності студентської молоді. Психологічні перспективи. 2014. Вип. 24. С. 263–272.

Співак Л. М., Піонтковська Д. В. Вікова динаміка національної самоідентичності особистості в юності. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. «Психологія». 2014. Вип. 49. С. 145–153.

Терещенко К. В. Національна ідентичність як складова системи соціальної ідентичності особистості. Вісник післядипломної освіти. Київ. 2017. № 1(2). С. 392–399.

Ткач Т. Проектування освітнього простору як дискурс психолого-педагогічної науки. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2008. № 1. С. 106–115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20