Мета та завдання

Метою наукового видання Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія» є оприлюднення результатів наукових досліджень в галузі педагогіки та психології.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі педагогіки та психології;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень педагогічних та психологічних наук;

- сприяти розвитку наукової школи Вінницької академії безперервної освіти, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.