Назва журналу: Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія»

Засновник: КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».

Рік заснування: 2022.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1182 від 11.04.2024 року.

ISSN 2786-7536 (Print)
ISSN 2786-7528 (Online)

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року (додаток 3).

Галузь знань: Педагогічні науки; Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта, 053 Психологія.

УДК 37; 159.9.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мови публікацій: українська, англійська.

Поточний номер

№ 4 (2023): Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія»

Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 4. 144 с.

Опубліковано: 2023-11-20

Статті

Переглянути всі випуски