Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Матохнюк Людмила Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6316-2352
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2009171
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221806770

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Боровик Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2949-2187
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2406806

Браніцька Тетяна Ромуальдівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти. Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4503-3140
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2452828
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212253258

Гейко Євгенія Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2386-9679
https://www.webofscience.com/wos/author/record/7988193
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57913181800

Дудорова Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-6263-4995
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29081453
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204592593

Ендріулайтіене Ауксе, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Університет імені Вітовта Великого, Каунас, Литва
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8507-8426
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16744902000  

Жаровська Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4154-1458
https://www.webofscience.com/wos/author/record/18147967
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221101901

Калаур Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності; керівник Центру післядипломної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8099-9392
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210283938
https://www.webofscience.com/wos/author/record/15778149

Комар Таїсія Василівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки, Хмельницький національний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8957-0971
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2203027

Маляр Олена Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент, доцент кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, Комунальний заклад вищої освіти  «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5924-4120
https://www.webofscience.com/wos/author/record/25427352
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216846761

Мороз Майя Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри мистецьких дисциплін, декан гуманітарно-педагогічного факультету Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5187-0434

Панок Віталій Григорович, доктор психологічних наук, професор, директор, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1421- 0554
https://www.webofscience.com/wos/author/record/12855240
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15726222100

Писарчук Оксана Тарасівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету педагогіки і психології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0110-9174
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57211133516
https://www.webofscience.com/wos/author/record/13188446

Поліщук Віра Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4119-4329
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29914534
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222494518

Пришляк Оксана Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський національний  педагогічний університет імені В. Гнатюка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3108-502X
https://www.webofscience.com/wos/author/record/13748005

Стахова Олена Анатоліївна, доцент, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри управління та адміністрування, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1281-0516
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29980513
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57720142300

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та математичних наук, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2600
https://www.webofscience.com/wos/author/record/15546547
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218564957

Федорець Василь Миколайович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної світи», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9936-3458
https://www.webofscience.com/wos/author/record/8051098
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214946968

Цюняк Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4573-1865
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214805344
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29992083

Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації і соціальної педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5250-2366
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211510178
https://www.webofscience.com/wos/author/record/20091868

Шпортун Оксана Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4528-4329
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29481315
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221805094