РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.09

Ключові слова:

електромеханіки, телекомунікації, змішане навчання, інформаційно-комунікаційні технології, коледжі, освітній процес, дисципліни, здобувачі, інновації

Анотація

У статті описано технологію змішаного навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців з телекомунікацій та електромеханіків та здійснено порівняльний аналіз технологій змішаного навчання. Обґрунтовано необхідність використання технологій змішаного навчання в закладах фахової передвищої освіти в умовах сьогодення. Мета статті – дослідити та порівняти особливості реалізації технологій змішаного навчання в процесі викладання технічних дисциплін, як-от «Інформаційні технології», «Інформаційні системи і технології», «Інформатика» для майбутніх фахівців з телекомунікацій та майбутніх електромеханіків. Методологія дослідження ґрунтується на аналітичному методі та порівняльному: аналітичний метод використовували для вивчення теоретичних основ технологій змішаного навчання, натомість порівняльний – для проведення порівняльного аналізу реалізації технологій змішаного навчання майбутніх фахівців телекомунікацій та електромеханіків. Наукова новизна полягає в тому, що вперше досліджено та порівняно реалізацію технологій змішаного навчання в процесі викладання технічних дисциплін у Київському фаховому коледжі зв’язку та Дунайському фаховому коледжі Національного університету «Одеська морська академія». Загалом, провівши порівняльний аналіз реалізації процесу змішаного навчання при викладанні технічних дисциплін для майбутніх фахівців з телекомунікацій та майбутніх електромеханіків, автори визначили, що вони мають багато спільного. В обох закладах фахової передвищої освіти змішане навчання реалізується за схожою схемою та моделлю: здобувачі освіти мають доступ до навчальних матеріалів, завдань, тестів та інших ресурсів, які викладачі розміщують на онлайн-платформах. Заняття проводять в аудиторіях та онлайн. Установлено, що обидві групи фахівців у процесі змішаного навчання повинні здобути глибокі знання в галузі інформатики та інформаційних технологій, тому для їх навчання використовують схожі технології змішаного навчання.

Посилання

Cuesta M. Blended learning: Deficits and prospects in higher education. Australasian Journal of Educational Technology. 2018. 34(1). URL: https://doi.org/10.14742/ajet.3100

Hrastinski S. What do we mean by blended learning? TechTrends. 2009. 63(5). Рр. 564–569. URL: https://doi.org/10.1007/s11528-019-00375-5

Volodavchyk V., Vakal A., Bielova V., Netreba M. Effectiveness of blended learning technologies in higher educational institutions Journal for Educators. Teachers and Trainers. 2022.Vol. 13(3). 177–195.

Бугайчук К. Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. № 4 (54). URL: http://journal.iitta.gov. ua/index.php/itlt/article/view/1434

Кононенко А., Смирнова І. Порівняльний аналіз використання хмарних технологій майбутніми фахівцями з телекомунікацій та судноводіїв в умовах змішаного навчання. Інноваційна педагогіка. 2023. Випуск 63 (1). Doi: 0.32782/2663-6085/2023/63.1.33

Кухаренко В. М. Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. № 24, С. 53–67.

Сірант В. М. Методичні підходи для покращення контролю знань студентів при вивченні спеціальних дисциплін. Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. 2017. № 4. С. 120–129.

Хорн М., Стейкер Х. Змішане навчання. Використання проривних інновацій для покращення шкільної освіти. Сан-Франциско: Wiley. 2015. 308 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20