КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА І, ІІ ТА ІІІ РІВНЯХ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.10

Ключові слова:

шляхи формування академічної доброчесності, культура академічної доброчесності, формування доброчесності в наукових дослідженнях і публікаційній діяльності, доброчесність аспірантів

Анотація

У статті висвітлено сучасні методи формування та розвитку культури академічної доброчесності на І, ІІ та ІІІ рівнях освіти в українських ЗВО. Мета – схарактеризувати шляхи формування та розвитку академічної доброчесності на І, ІІ та ІІІ рівнях освіти. Методологія. Робота спирається на загальнонаукові методи, серед яких індукція та дедукція, аналіз і синтез, абстрагування й конкретизація. У процесі дослідження застосовано методи аналізу: теоретичний, описовий, обробка та інтерпретація. Допоміжними є прийоми спостереження, класифікації та систематизації. Наукова новизна полягає в тому, що подано аналіз різноманітних проявів порушень наукової етики, причини їх виникнення, засоби та методи протидії, представлено шляхи формування академічної доброчесності на І, ІІ та ІІІ рівнях освіти; схарактеризовано культуру академічної доброчесності; досліджено способи боротьби з проявами недоброчесності та формування академічної доброчесності в наукових дослідженнях і публікаційній діяльності в роботах аспірантів. Висновки. На І рівні освіти формування академічної доброчесності відбувається шляхом організації різних заходів щодо створення неприйняття корупційних явищ: зустрічі, флешмоби, мотивувальні вечори; через прищеплення нульової терпимості до корупційних проявів на кураторських годинах: роз’яснення основних положень академічної чесності, проведення анонімних онлайн-анкетувань про практику неофіційних винагород, проведення зустрічей, круглих столів, лекцій за участю фахівців департаменту з протидії корупції. На ІІ рівні освіти формування академічної доброчесності відбувається шляхом перевірки наукових праць за системами виявлення плагіату, через затвердження Кодексу честі (Кодекс етики, Кодекс академічної доброчесності); ознайомлення з наказами й розпорядженнями такого змісту: про порядок перевірки атестаційних робіт на плагіат; про протидію академічному плагіату; про атестаційну роботу здобувачів тощо. На ІІІ рівні освіти формування академічної доброчесності відбувається на курсах з удосконалення якості написання наукових робіт.

Посилання

Бровко К., Дурдас А., Сопова Д. Е-Cередовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки. Молодь і ринок. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/340687446_126962-271136-1-SM

Гаруст Ю., Павленко Б. Академічна доброчесність – шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців. Правові горизонти. 2017. С. 88–95.

Гужва О. О. Довідник з академічної доброчесності для школярів. 2016. URL: http://rmkbib14.blogspot.com/2017/05/Avtorske-pravo-PlagiatAkademichna-dobrochesnist.htm

Згуровський М. Дипломована псевдоосвіта, або Суперечності перехідного періоду у сфері вищої освіти України. Дзеркало тижня. 2006. URL: http://gazeta.dp.ua/EDUCATION/diplomovana_psevdoosvita_abo_superechnosti_perehidnogo_periodu_u_sferi_vischoyi_osviti_ukrayini.html

Малогулко Ю. В., Затхей М. В. Проблеми академічної доброчесності в вищих навчальних закладах. Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. 2018. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/all-hcvr-2018/paper/view/3857

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Університеті митної справи та фінансів. URL: http://umsf.dp.ua/index.php/about/

Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти? 2017. URL: http://educationua.org/ua/articles/930-akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiyachidievijinstrument-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osvitI

Серебрянська І. М. Мовна експлікація концепту Академічна доброчесність» в українському освітньому дискурсі. URL: www.researchgate.net/profile/Irina-Serebranska/publication/340818789

Тицька Я. Академічна доброчесність та академічна відповідальність у забезпеченні якості освіти. Теорія держави та права. 2018. № 11. С. 192–195.

Фінікова Т., Артюхова А. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Міжнарод. благод. фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. Політики». Київ : Таксон, 2016. 234 с.

Fendler, R. J., & Godbey, J. M. Cheaters should never win: Eliminating the benefits of cheating. Journal of Academic Ethics. 2016. URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ1243368

Semenog, O. M. Academic culture as a composition of national innovation security. UNESCO Chair Journal “Lifelong Professional Education in the XXI Century”. 2020. (2), P. 48–53. URL: https://doi.org/10.35387/ucj.2(2).2020.48-53

The Bucharest Declaration concerning Ethical Values and Principles for Higher Education in the Europe Region. Higher Education in Europe. P. 503–507. URL: https://www. tandfonline.com/doi/full/10.1080/03797720500083922

Undergraduate Honor System. Honor Code Manual. Virginia Polytechnic Institute and State University. URL: https://registrar.vt.edu/content/dam/registrar_vt_edu/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20