ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.14

Ключові слова:

психологічна готовність, професійна діяльність, керівник, управлінська діяльність, психологія управління, структура психологічної готовності

Анотація

Мета статті – проаналізувати дослідження щодо підходів у визначенні змісту та структури психологічної готовності керівників закладів освіти до управлінської діяльності, у розкритті сутності структурних компонентів. Наукова новизна полягає в тому, що, використовуючи метод аналізу наукової літератури, визначено зміст та структуру психологічної готовності керівників закладів загальної середньої освіти до управлінської діяльності. Уточнено поняття «психологічна готовність керівників закладів загальної освіти до управлінської діяльності в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО)», що полягає в їхній готовності ефективно впливати на колектив, ухвалювати рішення та розв’язувати проблеми в сучасних умовах управлінської роботи Розкрито структуру психологічної готовності керівників ЗЗСО до управлінської діяльності, яка містить такі компоненти: мотиваційно-особистісний (самосприйняття, самоаналіз, саморегуляція, емпатія); когнітивний (сприйняття, увага, пам’ять, мислення, мова та інші розумові процеси); емоційно-вольовий (самоконтроль, сила волі, емоційна стійкість); операційно-діяльнісний (саморегуляція, самомотивація, вольові зусилля тощо). Висновки. Психологічна готовність керівників до управлінської діяльності є важливою для успішного функціонування та розвитку сучасного навчального закладу. Психологічна готовність допомагає керівникам ефективно виконувати завдання, що стоять перед ними, та досягати успіхів в управлінській роботі, підвищувати якість управлінської діяльності.

Посилання

Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності. Монографія. Науковий світ. 2008. С. 318.

Бондарчук О. І. Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін. Посібник Науковий світ. 2014. С. 194.

Карамушка Л. М. Психологія управління. Навчальний посібник. 2003. С. 344.

Матохнюк Л. О. Формування психологічної готовності майбутніх інженерів-прикордонників до професійної діяльності : автореф. дис. … к. п. н. 2006. С. 9.

Томчук М. І. Методологічні засади дослідження та формування психологічної готовності особистості до діяльності. Психологія та суспільство. 2010. № 4. С. 43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20