ВИКОРИСТАННЯ MINECRAFT EDUCATION EDITION У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.16

Ключові слова:

гейміфікація, освітня гра, Minecraft Education Edition, навчання, загальноосвітні заклади

Анотація

Мета статті – дослідити можливості використання освітньої гри Minecraft Education Edition у закладах загальної середньої освіти з метою підвищення якості освіти та залучення учнів до навчання за допомогою ігрових методик. Гра забезпечує емоційне занурення учнів у навчальну тему, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Minecraft Education Edition допомагає вчителям створювати захопливі уроки, які стимулюють учнів до активної участі та творчого мислення. Використання Minecraft Education Edition може сприяти покращенню навчальних результатів, стимулюванню активності та творчості учнів, формуванню й розвитку в них предметних та життєвих компетентностей, соціальних навичок і роботи в команді. Режим спільної гри для створення командних проєктів або завдань дає можливість учням спільно будувати, розв’язувати проблеми та досягати поставлених цілей у віртуальному середовищі. Завдяки вбудованим інструментам керування вчителі можуть встановлювати права доступу та обмеження в грі, встановлювати правила та регулювати командну взаємодію, щоб сприяти конструктивній командній грі. Методологія дослідження ґрунтується на аналізі наукових джерел, досліджень та теоретичних концепцій щодо використання принципів гейміфікації з метою формування та розвитку мотивації учнів до навчання. Проаналізовано причини популярності ігрової платформи в учнівському середовищі. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні освітнього потенціалу Minecraft Education Edition як педагогічного інструмента й обґрунтуванні його застосування для стимулювання пізнавальних процесів, розвитку критичного мислення та співпраці учнів. Запропоновано шляхи навчання та інформування педагогів щодо можливостей навчальної гри. Висновки. Результати дослідження вказують на необхідність підвищення інформованості вчителів та учнів про можливості Minecraft Education Edition і використання принципів навчання через гру як ефективного методу покращення освітнього процесу. Крім того, Minecraft Education Edition може бути інструментом для реалізації мисленнєвих експериментів та досліджень, що дає змогу практично застосовувати теоретичні знання.

Посилання

Гонта В. С. Ігрові технології навчання та оцінювання як одна з інноваційних форм розвитку просторової уяви. Управління розвитком складних систем. 2019. № 37. С. 138–143.

Горєлов В., Даріуш С. Гейміфікація навчання. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 23–28 травня 2017 р. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017. C. 136–139.

Коневщинська О. Е. Зарубіжний досвід використання «minecraft: education edition» у проектній діяльності. Information Technologies in Education. 2017. № 3 (32). С. 86–97.

Леонтьєва О. Використання ігрових комп’ютерних програм для розвитку молодших школярів. Наука, освіта, молодь. 2017. Ч. 2. С. 74–77.

Переяславська С., Смагіна О. Гейміфікація як сучасний напрям вітчизняної освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2019. Спецвип. С. 250–260. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_spetsvip.

Ступак О. Використання онлайн ресурсів для підготовки майбутніх учителів. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Вип. 14 Ч. 2. Слов’янськ, 2021. С. 70–77.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20