ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ ЕВОЛЮЦІЇ СТРУКТУРИ НАСТІЛЬНИХ ІГОР ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.17

Ключові слова:

настільна гра, дидактична гра, діти дошкільного віку, молодші школярі, пізнавальна активність, структура настільної гри, європейська настільна гра

Анотація

У статті вказано, що одним з ефективних засобів формування особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку є настільні ігри, що зумовлює доречність організації осередка настільних ігор у закладах дошкільної освіти та початковій школі. Зазначено, що європейський досвід теоретичних досліджень та практичного використання настільних ігор для дітей є більш широким та тривалим, ніж український. З огляду на це, сформульовано мету дослідження – визначити та обґрунтувати структуру настільних ігор для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку за допомогою комплексного аналізу європейського контексту в історичній ретроспективі. Для дослідження застосовано комплексний аналітичний метод (ретроспективний, бібліографічний, структурний, дефінітивний, натуральний аналіз комплектів ігор, аналіз творів мистецтва), узагальнення та синтетично-структурний метод. Наукова новизна полягає в тому, що узагальнено таку хронологічну послідовність еволюції настільних ігор для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: 1) азартні ігри для дорослих → 2) настільні азартні ігри для дорослих → 3) азартні настільні ігри з паперу для дорослих → 4) азартні настільні карткові ігри для дорослих → 5) настільні ігри для сімейного дозвілля → 6) дозвіллєві настільні ігри для дітей → 7) настільні ігри для дітей з освітнім потенціалом → 8) освітні настільні ігри для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Обґрунтовано, що не кожна настільна гра є дидактичною, тому що настільні ігри створюють з первинною метою не навчання, виховання і розвитку дітей, а організації дозвілля, відпочинку, окультурення. Синтезовано й схарактеризовано зміст поняття «структура настільної гри» – це матерія обов’язкова, вільна й достатня, елементи якої є стійкими (незмінними) незалежно від матеріалу (сировини), умов та часу виготовлення та становлять собою цілісну ігрову систему. Висновки. З’ясовано, що структурними компонентами настільних ігор є: зміст (сюжет (вигаданий або з реального життя (суспільного, природного, предметного довкілля)) і правила (правила-функції, правила-норми, етос гри, ігрова культура)); умовний графічний план (кольористика, тип композиції, ілюстрації, знаки, символи, піктограми, композиція ігрового поля, рівень умовності графічного оформлення; комплектація (матеріал виготовлення, компоненти гри, їх кількість, вага, розміри, упакування, органайзер, доповнення). Вказано, що визначені структурні компоненти настільних ігор є спільними й стійкими впродовж усіх етапів еволюції. Визначено перспективи подальших досліджень у науковому обґрунтуванні класифікації настільних ігор, визначенні їх освітньо-розвивального потенціалу для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Посилання

Артемова, Л. В., Янківська, О.П. Дидактичні ігри і вправи в дитячому садку. Київ, 1977. 128 с.

Гейзінга, Й. Homo Ludens / пер. з англ. О. Мокровольського. Київ : Основи, 1994. 250 с.

Ігри Спайєра: віртуальна виставка Німецького архіву ігор Нюрнберзького муніципального музею. URL: https://artsandculture.google.com/story/-QVBAvsMYyIBLA?pk_campaign=Teaser&pk_kwd=mediathek

Мацюк Л. Г., Крушинська В. Д. Дидактичні ігри з математики в дитячому садку : навчально-методичний посібник. Київ : Освіта, 1992. 64 с.

Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку / авт.-упор. А. П. Бурова. Тернопіль : Мандрівець, 2010. 256 с.

Пастернакова М. Зайняття в дитячому садку. Торонто : Об’єднання Українських Педагогів Канади, 1959. 80 с.

Раф Костер. Теорія розваг для ігрового дизайну / пер. з англ. О. Грищенко. Київ : ArtHuss, 2022. 288 с.

Роже Каюа. Людина та сакральне / пер. з фр. Київ : «Ваклер», 2003. 256 с.

Русова С. Ф. Теорія і практика дошкільного виховання. Львів-Краків-Париж : Просвіта, 1993. 127 с.

Крутій К., Маковецька Н. Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів. 3-тє вид., виправ. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. 220 с.

Янківська О. П. Дидактичні ігри в дитячому садку : навчально-методичний посібник. Київ, 1985. 143 с.

Bell R. C. Board and table games from many civilizations. 2-d edition. Oxford university press, 1969. 260 p.

Berne, E. L. (2016) Games People Play. Penguin Life.

Donovan, T. It's all a game: a short history of board games. Atlantic Books, 2019. 336 p.

Finkel I. Ancient Board Games in Perspective. British Museum Press, 2007. 352 p.

Holiday Season. Trade catalogue. Nerlich & Co. No. 19. 1906–1907. P. 240–254.

Livingstone, I. Board games in 100 moves. DK, 2019. 176 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20