ТЬЮТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.19

Ключові слова:

тьютор, тьюторинг, соціально-особистісні компетентності, тьюторські технології, індивідуальна освітня траєкторія, тьюторіал, портфоліо

Анотація

Мета статті – проаналізувати та схарактеризувати тьюторські технології, що сприяють розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні таких підходів: гуманістичного, що передбачає врахування індивідуальних особливостей кожного учня; системного, який дає нам змогу сприймати та аналізувати тьюторський процес як цілісну систем; синергетичного, який методологічно підсилює процес формування індивідуальності суб’єкта навчання і виховання, який займає активно-творчу позицію та демонструє волю до пошуку індивідуальної стратегії самовизначення в житті та самореалізації; діяльнісного, що ґрунтується на визнанні діяльності основою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості. Наукова новизна полягає в тому, що, використовуючи метод аналізу науково-педагогічної літератури, автором визначено тьюторські технології, що є інтегрованим комплексом, який зумовлює досягнення кінцевої мети – максимального, відповідно до індивідуальних особливостей учнів старших класів, рівня розвитку соціально-особистісних компетентностей. А також здійснено змістовну характеристику тьюторських технологій. Висновки. Тьюторська програма, що спроєктована тьютором або колективом тьюторів на основі методичної концепції тьюторського процесу й спрямована на розвиток соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів, передбачає використання тьюторських технологій, а саме: технології індивідуальної освітньої траєкторії учня, технології портфоліо учня та технології проведення тьюторіалу. Це вимагає певних умов для їх реалізації, системності та структурованості, а також наявності тьюторської компетентності тьютора. Завдяки здатності вчителя-тьютора провадити тьюторську діяльність уможливлюється індивідуалізація освітнього процесу в старшій школі, що передбачає навчальний, виховний та розвивальний процеси.

Посилання

Алексєєва С. В. Технологія формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів профільної школи. Перспективи та інновації науки. Серія Педагогіка», 2021. № 5(5) 2021. С. 58–68.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 2145-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 27.01.2022).

Кендюхова А. А. Професійне портфоліо: територія успіху сучасного педагога : навч.-мет. посіб. Кіровоград : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. 36 с.

Лов’янова I. В. Електронне портфоліо вчителя математики. Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. Суми : СумДУ імені А. С. Макаренка, 2022. Вип. 2 (20). С. 116–124.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи: ухвалено рішенням Колегії МОН України 20.10.2016 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf (дата звернення 21.05.2022).

Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Київ : Генеза, 2020. 240 с.

Швець Т. Е. Аналіз понять «тьютор» і «тьюторинг» у вітчизняному та зарубіжному освітньо-науковому просторі. Академічні студії. Серія «Педагогіка», 2022. (2). С. 56–65.

Швець Т. Е. Соціально-особистісні компетентності учнів старших класів. Інноваційна педагогіка, 2022, Випуск 51. Том 2. С. 22–26.

Salazar, S.; Arévalo, M. Portfolio implementation as a tool of teaching in higher education: literature review. Complutensede Educación Magazine, 2019. 30(4). С. 965–981.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20