ОСОБЛИВОСТІ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ІЗ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.01

Ключові слова:

дидактичне забезпечення, бланки лабораторних робіт, навчальний процес, природничо-математичні дисципліни

Анотація

Мета статті – висвітлити можливості використання спеціального дидактичного забезпечення для проведення лабораторних робіт з курсів «Основи обробки інформації» та «Математичне моделювання дій прикордонних підрозділів» для підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України. Наукова новизна полягає в тому, що на основі аналізу методичної та наукової літератури, практичного досвіду визначено зміст та структуру дидактичного супроводу лабораторних занять, які виконують з використанням прикладного програмного забезпечення в непристосованих приміщеннях, зокрема в укриттях. Уточнено структуру дидактичного матеріалу (бланків лабораторних робіт), структуру дидактичного супроводу занять, які можуть проводитись у складних умовах. Надано методичні рекомендації педагогічним працівникам з формування дидактичного супроводу лабораторних занять із використанням комп’ютерної техніки, які проводять в умовах укриттів та онлайн. Розроблене дидактичне забезпечення дає змогу проводити такі заняття без втрати ефективності, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу та формуванню графічної та штабної культури майбутніх офіцерів. Запропоновані авторами зразки дидактичних матеріалів мають практичну значущість для формування професійних якостей майбутніх офіцерів, оскільки зміст дібраного навчального контенту має професійну спрямованість, усі запропоновані завдання сприяють формуванню професійно значущих умінь та навичок. Висновки. Автори статті вважають, що використання такого дидактичного забезпечення дає змогу цілеспрямовано вплинути на формування аналітико-синтетичних умінь та розвитку критичного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників і може бути застосоване під час вивчення низки навчальних дисциплін як загальнонаукового, так і фахового спрямування.

Посилання

Haschuk, I.V., Traskovetska, L.M., & Borovyk, L.V. (2022). Porivnialnyi analiz ta obgruntuvannia vyboru prohramnykh zasobiv dlia orhanizatsii dystantsiinoho navchannia zdobuvachiv vyshchoi osvity [Comparative analysis and justification of the choice of software tools for the organization of distance learning of higher education seekers]. Zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Pedahohichni nauky – Collection of scientific papers. Series: Pedagogical sciences, 2 (29). Khmelnytskyi: Ed. NADPSU, 2022. P. 112–124. [in Ukrainian].

Borovik, O.V., & Borovik, L.V. (2004). Osnovy matematychnoho modeliuvannia (Laboratornyi praktykum) [Fundamentals of mathematical modeling (Laboratory practicum)]. Khmelnytskyi : Vydavnytstvo NAPVU [in Ukrainian].

Borovyk, L.V., & Matohnyuk, L.O. (2011). Laboratorni roboty v z vyshchoi matematyky, teorii ymovirnostei i matematychnoi statystyky [Laboratory work in higher mathematics, probability theory and mathematical statistics]. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni B. Khmelnytskoho [in Ukrainian].

Borovik, L., Traskovetska, L.,Valchuk, O., Basaraba, I., & Gashchuk, I. (2022). Application of the MatLab Opportunites During the Studi of the Fourier Series by Future Border Guard Officers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14,4 (Dec. 2022), 372–393. https://doi.org /10.18662/rrem/14.4/64 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20