ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ В СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.02

Ключові слова:

емоційний інтелект, етапи формування емоційного інтелекту, театралізована діяльність, засоби театралізованої діяльності, дошкільна освіта, старший дошкільний вік

Анотація

Мета статті – визначити поняття «емоційний інтелект», схарактеризувати його основні компоненти, які необхідно формувати в дітей старшого дошкільного віку у XXI столітті; обґрунтувати специфіку формування та розвитку емоційного інтелекту вихованців старшої групи ЗДО засобами театралізованої діяльності. Методологія дослідження ґрунтується на врахуванні специфіки діяльнісного (формування емоційного інтелекту відбувається під час театралізованої діяльності старшого дошкільника), системного (емоційний інтелект є системою, що має компонентну структуру) та гуманістичного (усвідомлення особистості вихованця старшої групи ЗДО як найвищої цінності в процесі формування в нього емоційного інтелекту) підходів під час формування емоційного інтелекту в старшого дошкільника засобами театралізованої діяльності. Під час дослідження окресленого питання використано такі методи: аналіз науково-педагогічної літератури та галузевих нормативних документів, вивчення педагогічного досвіду відповідно до тематики дослідження; спостереження за театралізованою діяльністю старших дошкільників; узагальнення та конкретизація для формулювання висновків. Наукова новизна полягає в тому, що адаптовано та схарактеризовано етапи розвитку емоційного інтелекту вихованця старшої групи ЗДО (мотиваційно-ціннісний, пізнавальний, навчальний, практичний, творчий (за І. Андреєвою)) засобами театралізованої діяльності. Висновки. У статті схарактеризовано особливості поетапного формування емоційного інтелекту в старшого дошкільника засобами театралізованої діяльності. У результаті дослідження окреслено специфіку становлення емоційного інтелекту у вихованців дошкільних навчальних закладів засобами театралізованої діяльності, доведено ефективність використання засобів театралізованої діяльності для розвитку емоційного інтелекту в дітей старшого дошкільного віку.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) (нова редакція) / М-во освіти і науки України. 12.01.2021. № 33. URL: http://surl.li/jyzr (дата звернення: 22.10.2023).

Буркало Н. І. Психологічні особливості емоційного інтелекту. Психологічний часопис. 2019. Т. 5. № 7. С. 34–49.

Ґоулман Д. Емоційний інтелект: пер. з англ. С.-Л. Гуменецької. Xарків : Віват, 2018. 512 с.

Журавльова Л. П. Емоційний інтелект як проблема психологічних досліджень. Наука і освіта. 2009. № 1–2. С. 57–61.

Котик Т. М. Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи : навчально-методичний посібник для вчителів початкової школи. Тернопіль : Астон, 2020.192 с.

Носенко Е. Л., Коврига Н. В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції : монографія. Київ : Вища школа, 2003. 126 с.

Олійник О. М. Театрально-ігрова діяльність в умовах дошкільного навчального закладу : навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський, 2017. 163 с.

Писарчук О. Т., Гладун Л. В. Гумористична театралізована діяльність як засіб формування soft skills в дошкільній та початковій освіті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. Вип. 1(52). С. 141–147.

Смола О. Розвиток емоційного інтелекту в дошкільному та молодшому шкільному віці засобами театралізації. Вересень. 2022. № 2. C. 67–77. URL: https://doi.org/10.54662/veresen.2.2022.06 (дата звернення: 29.10.2023).

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Київ : Радянська школа, 1972. 242 с.

Шпак М. М. Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія. 2016. Вип. 4. С. 196–205.

Bar-On R. Emotional Intelligence Inventory (EQ-i): Technical Manual. Canada, Toronto: Multi-Health Systems, 1997. PР. 236.

Darwin C. The Expression of the Emotions in Man and Animals. London: John Murray, 1872. URL: http://dx.doi.org/10.1037/10001-000 (дата звернення: 30.10.2023).

Ekman P. Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life. 2nd edition. Holt Paperbacks, 2007. 320 p.

Izard C. E., Kagan J., Zajonc R. B. Emotions, Cognition and Behavior. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 170 р.

Mayer J. D., Salovey P. The Intelligence of emotional intelligence. Intelligence. 1993. V.17. No 4. PР. 433–442.

Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. R. Models of Emotional Intelligence. Handbook of Intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000. P. 396–420.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20