МОВНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ: АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.03

Ключові слова:

мовна локалізація, майбутні перекладачі, цифрові продукти, лінгвістика, адаптація, переклад

Анотація

Мета статті – проаналізувати особливостей мовної локалізації сучасних цифрових продуктів задля формування рекомендацій для студентів лінгвістичних напрямів підготовки, зокрема майбутніх перекладачів. Методологія дослідження ґрунтується на аналізі та систематизації психолого-педагогічної літератури з теми дослідження; семантичному, лінгвопрагматичному та лінгвостилістичному аналізі тексту; комплексному аналізі особливостей мовної локалізації цифрових продуктів для іншомовної цільової аудиторії. Наукова новизна полягає у встановленні мовної та культурної адаптації цифрового продукту до території його розповсюдження за допомогою засобів різних комп’ютерних програм як мети процесу локалізації. З огляду на це, окреслено кілька ключових частин технічних знань, опанування яких підвищить конкурентоздатність майбутніх перекладачів-локалізаторів, як-от розуміння принципів роботи HTML як ключова навичка локалізації; знання XML як інструмента для локалізованого вмісту; знання найпоширеніших наборів символів; володіння Unicode; володіння сучасними CAT-інструментами, які допомагають оптимізувати робочий процес та створені для підвищення продуктивності. Висновки. З огляду на особливості мовної локалізації сучасних цифрових продуктів, розроблено рекомендації щодо вдосконалення підготовки студентів лінгвістичних напрямів до здійснення мовної локалізації. Зокрема, запропоновано її доповнити такими проблемними питаннями: розподіл видів діяльності в проєктах з локалізації; глибина локалізації вебсайтів; передперекладацький аналіз та підготовка матеріалів до перекладу; взаємодія між різними учасниками проєктів; термінологічна робота та оцінка якості перекладу; вплив пошукової оптимізації на переклад; «дегуманізувальні» аспекти локалізації тощо.

Посилання

Блинова Н., Павленко В. Локалізація сайту: функціональний та лінгвістичний аспекти. Communications and Communicative Technologies. 2022. Вип. 22. С. 15–25.

Бондаренко О. С., Бондаренко К. Л. Професійний профіль перекладача-локалізатора в українських програмах підготовки перекладачів. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. 2023. Вип. 1 (204). С. 13–23.

Верменич Я. Глобалізація vs локалізація: діалектика взаємодії у сучасному світі. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2021. Вип. 30. С. 207−224.

Єлісєєва С. В. Переклад і локалізація у сфері інформаційних технологій. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Філологія. Мовознавство. 2015. Вип. 243 (255). С. 32–36.

Красуля А. В., Кравченко В. В. Перекладацькі особливості локалізації англомовних відеоігор (на матеріалі серії ігор «Subnautica»). Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. 2021. Вип. 25. C. 176–182.

Кругла Н. А., Мазур О. В. Локалізація як інтердисциплінарне явище в межах процесу глобалізації. Проблеми локалізації програмного забезпечення. 2020. Вип. 5. С. 12–17.

Мазур О., Кучів С. Локалізація як явище перекладу. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Мовознавство. Лiтературознавство. 2021. Вип. 35 (7). С. 89–95.

Ardelean C. Localization: the new challenge for translators: A course for 1st year Master studies. Bucuresti: Editura Conspress, 2013. 83 р.

Mangiron C., O’Hagan М. Game Localisation: Unleashing Imagination with «Restricted’»Translation. The Journal of Specialised Translation. 2016. Vol. 6. Р. 10–21.

O’Brien Sh., Rossetti A. Neural Machine Translation and the Evolution of the Localisation Sector: Implications for Training. Journal of Internationalization and Localization. 2020. Vol. 7 (1–2). Р. 95–121.

O’Hagan M., Mangiron C. Game Localization. Translating for the Global Digital Entertainment Industry. Amsterdam/Philadelphia: JohnBenjamins, 2013. 386 р.

Rebrii O., Demetska V. Adaptation, association, and analogy: triple A of the translator’s decision-making. East European Journal of Psycholinguistics. 2020. Vol. 7 (2). Р. 231–242.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20