РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКСТРЕМАЛЬНА МЕДИЦИНА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.06

Ключові слова:

професійні вміння, студенти-фармацевти, індивідуалізація навчання, фармацевтичний факультет, дисципліна «Екстремальна медицина»

Анотація

Мета статті – проаналізувати особливості розвитку професійних умінь студентів фармацевтичного факультету під час вивчення дисципліни «Екстремальна медицина». Методологія дослідження ґрунтується на загальнотеоретичному науковому обґрунтуванню проблеми. Наукова новизна полягає в тому, що визначено актуальність упровадження сучасних методів на заняттях дисципліни «Екстремальна медицина» для розвитку професійних умінь студентів фармацевтичного факультету. Висновки. Розвиток професійних умінь студентів фармацевтичного факультету є важливим складником процесу навчання й саморозвитку. Професійні вміння поєднують широкий спектр навичок, які допомагають студентам успішно функціонувати спочатку в навчальному середовищі та в майбутній професійній діяльності, як-от креативність, аналітичні здібності, комунікативність, критичне мислення, самостійність та інші, а також стати більш компетентними в наданні медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, де швидка та ефективна реакція може врятувати життя постраждалих. Розвиток таких навичок може відбуватися на основі використання різноманітних методів навчання: участь у проєктах, симуляційна та групова робота тощо. Важливим складником розвитку професійних умінь є стимулювання студентів до викликів, постановки перед ними реальних завдань, які спонукають їх застосовувати здобуті знання та навички на практиці.

Посилання

Кайдалова Л. Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах : монографія. НФаУ, 2010. 411 с.

Навчальна програма з дисципліни «Екстремальна медицина». Галузь знань 22 «Охорона здоров’я». Спеціальність 226 «Фармація». Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2022. 16 с.

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування освіти в Україні. Київ : К. І. С., 2003. 296 с.

Силабус з дисципліни «Екстремальна медицина». URL: https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/VB2.1_Silabus_Ekstremalna-medicina.pdf.

Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. Київ : Вища шк., 2005. 239 с.

Сліпчук В. Л. Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття) : монографія; за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України Я. В. Цехмістера. Київ : Едельвейс, 2017. 520 с.

Служба медицини катастроф. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6630/sluzhba-medicinikatastrof.

Що таке екстремальна медицина. URL: https://promedical.com.ua/hvorobi/shho-take-ekstremalna-medicina/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20