НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.07

Ключові слова:

науково-педагогічні аспекти, інформаційні технології, дистанційна форма навчання, іноземна мова, вищий навчальний заклад

Анотація

Мета статті – виокремити та описати основні науково-педагогічні аспекти вивчення іноземної мови в умовах дистанційної форми навчання, що є вкрай актуальним у наш час, особливо в сучасних соціально-політичних та соціально-економічних умовах. Методологія ґрунтується на емпіричній групі методів (бесіди, спостереження за загальними та окремими педагогічними явищами в сучасному світі на прикладі власної практики, вивчення документації), на порівняльних засадах (порівнювання використання різних інформаційних технологій у процесі впровадження та застосування дистанційної форми навчання), на аналізі та синтезі (аналіз педагогічної діяльності та відкритих джерел інформації та синтез інформації на виокремлення переваг і недоліків онлайн-навчання, аналіз різноманітних платформ та ресурсів, які можна використовувати в процесі онлайн-навчання), на індукції та дедукції (узагальнення емпіричних даних і знань, формування висновків від загального до конкретного), а також на методі абстрагування (виокремлення конкретного із загального). Наукова новизна полягає в тому, що поряд з аналізом джерел інформації та виокремленням основної інформації, що стосується предмета дослідження, узагальнення інформації, викладено також власний досвід використання тих чи тих інструментів і ресурсів, які можуть бути корисними в процесі впровадження та застосування дистанційної форми навчання. Висновки. На основі аналізу інформації та власного досвіду визначено основні аспекти, переваги та недоліки онлайн-навчання, серед яких основними серед переваг є більш гнучка система освіти та розширення можливостей, а серед недоліків – залежність від пристроїв та інтернет-з’єднання, які не завжди можуть відповідати всім вимогам для забезпечення якісної освіти. Є дві основні форми дистанційного навчання: традиційно-дистанційне та електронно-дистанційне, кожне з яких має свої особливості. Використання дистанційної форми навчання навіть за звичайних умов соціально-економічно-політичного стану суспільства може значно підвищити якість навчання та розширити можливості як для викладачів, так і для здобувачів вищої освіти.

Посилання

Байдацька С. С. Методичні концепції вивчення польської мови в умовах дистанційної освіти. Дистанційне навчання в глобалізованому світі : тези доп. всеук. наук.-прак. конф (м. Київ, 17 лют. 2021 р.). Київ, С. 7–10.

Безрукова А. Р. Методика розробки, проведення та забезпечення навчальних занять при очно-дистанційному навчання під час вивчення англійської мови на немовних спеціальностях. Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей : матеріали І всеукр. наук.-практ. конф., м. Житомир, 26 листоп. 2014 р. Житомир, 2014. С. 3–6.

Вдовичин Т. Я., Когут У. П., Сікора О. В. Цифрові інструменти Google для організації освітнього процесу педагогічного університету в кризових ситуаціях. Інформаційні технології і засоби навчання. 2022. Том 92, № 6. С. 75–98. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v92i6.5093.

Канюк О. С. Науково-педагогічні аспекти викладання англійської мови у вищій школі в умовах дистанційного навчання. Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2022. № 47. С. 63–67.

Коваленко А. Дистанційне навчання іноземної мови за умов пандемії: специфіка форм та методів роботи. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. № 3. С. 250–255.

Сорокіна Г. М., Краснова Н. В. Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання. Scientific collection «INTERCONF» : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Манчестер, Великобританія, 19 берез. 2021 р. Манчестер, 2021. № 51. С. 229–234.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20