МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2024-1.06

Ключові слова:

медіація, посередництво, конфлікти в організації, конфліктологічна компетентність, психологія конфлікту, комунікаційні навички, фахівці управління та адміністрування

Анотація

У сучасному світі, де конфлікти є невід’ємною частиною професійного та особистого життя, розвиток конфліктологічної компетентності управлінців стає критично важливим завданням. Одним із ефективних інструментів для досягнення цієї мети є медіація. У цій статті розглядається психологічний аспект медіації як засобу розвитку конфліктологічної компетентності управлінців. Метою статті є: проаналізувати медіацію як засіб розвитку конфліктологічної компетентності управлінців, зосереджуючись на психологічних аспектах цього процесу, а також які психологічні фактори можуть впливати на ефективність медіаційного процесу для управлінського персоналу. Завдання дослідження: вивчення та аналіз психологічних аспектів конфліктів в управлінській діяльності; дослідження теоретичних основ, практичних аспектів використання медіації у розв’язанні конфліктів та її впливу на розвиток конфліктологічної компетентності управлінців. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано теоретичні методи: аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних даних. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що глибше розкрито нові аспекти ефективності медіації в розвитку конфліктологічної компетентності, та як саме медіація впливає на психологію управлінської діяльності. Медіація, як метод вирішення конфліктів, стає все більш актуальною в управлінській практиці. У статті досліджується роль медіації у розвитку конфліктологічної компетентності управлінців, зосереджуючись на психологічному аспекті цього процесу. Перш за все, розглядається сутність конфлікту та вплив, який він має на організаційну діяльність; аналізується психологічна природа конфлікту, включаючи його внутрішні й зовнішні аспекти, взаємозв’язок з особистісними особливостями фахівців. Досліджується психологічний аспект використання медіації, вказуючи на важливість вміння управляти емоціями, сприймати та розуміти погляди інших та будувати конструктивні відносини. Зокрема, розглядається роль емпатії, активного слухання та комунікаційних навичок у процесі медіації. Крім того, в статті досліджуються психологічні стратегії, які можуть бути використані управлінцями під час медіації для досягнення ефективних результатів, включаючи способи управління конфліктними ситуаціями та техніки пошуку компромісу. На основі проведеного дослідження висуваються рекомендації щодо використання медіації як засобу для розвитку конфліктологічної компетентності управлінців з психологічної точки зору, що може сприяти підвищенню ефективності управлінської діяльності та покращенню психологічного комфорту в організації. У висновках висвітлюється важливість впливу психологічних аспектів медіації для розвитку конфліктологічної компетентності управлінців. Підкреслюється необхідність впровадження медіаційних практик у бізнес-середовищі для покращення ефективності управління конфліктами та забезпечення стабільності та психологічного комфорту в організаціях.

Посилання

Браніцька Т. Р. Конфліктологічна культура фахівців соціономічних професій: технологія формування: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2019. 462 с.

Ефективне управління конфліктами. Базові навички медіатора [тренінговий комплекс] В. В. Волосник, А. В. Горіна, І. О. Муратова, В. В. Ланько, В. О. Мельман, С. А. Хасая; за заг. ред. В. О. Мельман. Харків, 2018. 97 с.

Жавнерчик О.В. Психологія управління: Конспект лекцій. Одеса: ОДЕКУ, 2020. 161 с.

Конфліктологія і психологія управління: Навч. посібник /Р.А. Калениченко; А.С. Коханець. К.: Компринт, 2021.167 с.

Красіловська З. В. Становлення інституту медіації в системі публічного управління: теоретико-правовий аспект: дис. … канд. наук держ. упр. Одеса, 2017. 221 с.

Коулман, П. Т. Результативний конфлікт. Невзгода – це сила, що працює на вас [Текст].Пітер Т. Коулман, Роберт Ферґюсон ; пер. з англ. Інни Софієнко. Київ: Наш Формат, 2016. 313 с.

Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.]; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса: Екологія, 2019. 456 с.

Петрінко В.С. Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці. Навчальний посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. 360 с.

Управління конфліктами для потреб публічної служби: посібник і методичні рекомендації /Калениченко Т., Кисельова Т., Копіна А.,Корабльова О., Проценко Д., за заг. ред. Д. Проценко. Київ: Ваіте, 2021. 224 с.

The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations / De Dreu C. K. W., Gelfand M. J. (Eds.). New York : Taylor & Francis Group, 2013. 508 p.

Mills B. R., Mene Ch. T. Conflicts and Its Management In An Organisation: A Theoretical Review. International Journal of Scientific and Research Publications. 2020. Vol. 10. Iss. 5. P. 540–545. DOI: http://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.10.05.2020.p10162

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02