ГРОМАДСЬКИЙ ХАБ ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ВЗАЄМОДІЇ З ВЛАДОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2024-1.08

Ключові слова:

громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, громадські організації, громадські хаби, громадські спілки, мережа організацій громадянського суспільства, міжнародна співпраця, грантова і проєктна діяльність, чинники розвитку громадських хабів

Анотація

У публікації розглянуто тенденції розвитку громадянського суспільства в Україні у період з 2016 року дотепер. Особливу увагу приділено значенню громадських організацій як соціального інституту, що сприяє налагодженню діалогу та співпраці між громадою і державою. Розглянуто проблеми й виклики, які виникають у діяльності інститутів громадянського суспільства, зокрема й недостатній рівень розвитку інфраструктури для налагодження партнерської взаємодії. Обґрунтовано доцільність організації хабів громадянського суспільства як ефективного шляху подолання цих викликів. Стаття має на меті проаналізувати позитивний досвід діяльності хабів громадянського суспільства (на прикладі HUB «Місто змістів» м. Вінниці), довести важливість організації таких соціальних просторів для підвищення інституційної спроможності громадських організацій, консолідації зусиль у налагодженні діалогу й взаємодії між владою і громадою. Методологічну основу дослідження становлять методи емпіричного дослідження, а саме: опис, порівняння, аналіз статистичних даних та методи теоретичного пізнання, зокрема узагальнення та аналіз, сходження від конкретного до абстрактного. Наукова новизна роботи полягає у визначенні й аналізі чинників, які мають позитивний вплив на організацію та практичну діяльність просторів громадянського суспільства. Зроблено висновки, що важливе значення в організації діяльності просторів громадянського суспільства мають такі чинники, як: постійна комунікація з місцевою владою; створення документальної бази, що унормовує діяльність на місцевому і державному рівні; вивчення та впровадження зарубіжного досвіду, налагодження співпраці з міжнародними донорськими організаціями та взаємодії з територіальними громадами й ІГС України; використання різних форм і методів роботи в очному, дистанційному та змішаному форматах, систематичні моніторинги запитів різних сегментів цільової аудиторії, гнучкість у реагуванні на виклики й потреби часу, розбудова комунікаційної стратегії, популяризація власної діяльності та обмін досвідом з подібними інституціями в Україні та за кордоном.

Посилання

Громадські хаби – універсальні платформи взаємодії: досвід різних міст України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/74846/

Громадянське суспільство України в умовах війни – звіт за результатами дослідження [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://surl.li/pzuec

Євдокимова І. А., Вітковська І. М. Тенденції розвитку громадських організацій у сучасній Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2018. № 41. С. 42–48.

Меморандум про Партнерство між Громадською спілкою «Мережа організацій громадянського суспільства «Місто змістів»» та Вінницькою міською радою [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://surl.li/rjffq

Програма сприяння розвитку інституцій громадянського суспільства на 2015–2017 роки [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://surl.li/rjfge

Про стан розвитку громадянського суспільства України в 2021 році та його зміни на початку 2022 року : матер. щоріч. доп. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://doi.org/10.53679/NISSanalytrep.2022.15

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976 Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text

Стратегія партнерства між інститутами громадянського суспільства та Вінницькою міською радою [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://surl.li/rjfgj

Указ Президента України від 27 вересня 2021 року № 487/2021 Про затвердження Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text

Хаби в Україні: мета, формати, ресурси. Посібник [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.prostir.ua/?library=posibnyk-haby-v-ukrajini-meta-formaty-resursy

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02