НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2024-1.14

Ключові слова:

процедури банкрутства, нормативно-правове забезпечення, ефективність, захист прав, соціально-економічний розвиток, інвестиції, підприємництво, стабільність, робочі місця

Анотація

Досліджено нормативно-правове забезпечення процедур банкрутства в Україні та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни. Визначено критичне значення нормативно-правових актів для ефективної економічної системи, спроможної вирішувати фінансові труднощі підприємств. Зазначено, що процедури банкрутства забезпечують чіткі механізми розподілу активів та захисту прав кредиторів, що сприяє збільшенню довіри інвесторів і створює сприятливі умови для залучення капіталу. Обґрунтовано роль цих процедур у стимулюванні підприємництва та розвитку інновацій в бізнесі, а також їх вплив на збереження робочих місць та запобігання соціальним кризам. Виокремлено, що прозоре та ефективне нормативно-правове забезпечення процедур банкрутства робить Україну стійкою до викликів війни, сприяючи високому рівню захисту прав та створюючи сприятливий інвестиційний клімат. Метою статті є розгляд та аналіз нормативно-правового забезпечення процедур банкрутства в Україні з метою визначення їхнього впливу на соціально-економічний розвиток країни. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні загальнонаукових методів. Безпосередньо застосовувалися. такі методи: аналіз, синтез, спостереження, узагальнення. Проте ключовим методом для аналізу нормативно-правового забезпечення процедур банкрутства в Україні слугував контент-аналіз, який дозволив якісно дослідити тексти нормативно-правових актів та зробити подальші висновки. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше систематизовано нормативно-правові акти в сфері забезпечення процедур банкрутства в Україні і визначено їхній вплив на соціально-економічний розвиток країни та встановлено значення процедур банкрутства для стійкості економіки в умовах війни. Висновки. Розглянуті аспекти свідчать про необхідність постійного вдосконалення законодавства та виконання нормативно-правових актів щодо процедур банкрутства з метою забезпечення ефективного функціонування економічної системи та збереження стабільності в соціально-економічному розвитку країни. Також обґрунтовано необхідність подальших заходів удосконалення цієї сфери для забезпечення економічної стійкості та конкурентоспроможності національної економіки в умовах війни.

Посилання

Зятіна Д.В., Згама А.О. Окремі питання процедур внутрішнього та іноземного банкрутства в Україні. Право. № 74, 2022 р. URL: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2023/01/27.pdf

Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018р. № 2597-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2597-19 (дата звернення 01.01.2024)

Минчинська І. В. Ефективність державного регулювання банкрутства підприємств в Україні. Ефективна економіка. № 8, 2021 р. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/97.pdf

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010р. № 2755-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17 (дата звернення 01.01.2024)

Про антимонопольний комітет: Закон України від № 26 листопада 1993 р. № 3659-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3659-12 (дата звернення 01.01.2024)

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 р. № 2121-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2121-14 (дата звернення 01.01.2024)

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001р. № 2210-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2210-14 (дата звернення 01.01.2024)

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001р. № 2664-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text (дата звернення 01.01.2024)

Савченко М. В., Шкуренко О.В. Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації. Економіка і організація управління. 2018, № 3, С. 37–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2018_3_6

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15 (дата звернення 01.01.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02