ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ДОГОВІРНИХ МЕХАНІЗМІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2024-1.15

Ключові слова:

транснаціональна співпраця, захист прав споживачів, міжнародні організації, національні уряди, громадські організації

Анотація

Стаття присвячена проблематиці транснаціональної співпраці в сфері захисту прав споживачів у глобалізованому світі. Розглядаємо проблеми, пов’язані зі зростаючим обсягом міжнародної торгівлі та електронної комерції, які впливають на безпеку, якість та права споживачів. Досліджуються різні аспекти споживчої безпеки та виклики, що стоять перед споживачами в глобальному масштабі. Зазначаються, що ефективний захист прав споживачів потребує спільних зусиль міжнародних організацій, національних урядів, громадських організацій та бізнес-сектору. Наголошено на необхідності розробки спільних механізмів регулювання, стандартів якості та сертифікації для забезпечення довіри споживачів до міжнародних товарів та послуг. Висвітлюються роль і важливість міжнародних організацій, національних урядів, громадських організацій та бізнес-сектору у розвитку ефективної транснаціональної співпраці для захисту прав споживачів. Визначене розумінню проблематики та викликів захисту прав споживачів у глобальному контексті, а також стимулює необхідність спільних дій та партнерства для забезпечення безпеки, довіри та прав споживачів на міжнародному рівні. Досліджується тема важливості транснаціональної співпраці для захисту прав споживачів у глобалізованому світі. Захист прав споживачів стає все більш актуальним у зв’язку зі зростаючою міжнародною торгівлею та електронною комерцією, що призводить до збільшення ризиків для споживачів у глобальному масштабі. Розглядаються можливі шляхи розв’язання проблеми, такі як розробка єдиної системи стандартів, застосування міжнародних сертифікаційних органів, розвиток механізмів альтернативного врегулювання спорів, сприяння споживчій освіті та створення електронних майданчиків для звернень споживачів. Підкреслено стимуляція до подальших досліджень та співпраці між всіма зацікавленими сторонами з метою покращення захисту прав споживачів на міжнародному рівні. Тільки через взаємодію міжнародних організацій, національних урядів, громадських організацій та бізнес-сектору можна досягти позитивних змін у сфері захисту споживачів та забезпечити їх права та довіру до міжнародного ринку. Метою статті є вивчення та аналіз транснаціональної співпраці в сфері захисту прав споживачів з особливим акцентом на роль міжнародних організацій та договірних механізмів в контексті України. Методологія дослідження включає аналіз літературних джерел, вивчення міжнародних договорів та конвенцій, проведення емпіричних досліджень та інтерв’ю з експертами з метою визначення ефективних стратегій транснаціональної співпраці в сфері захисту прав споживачів в Україні. Науковою новизною цієї роботи є систематизація та аналіз сучасного стану транснаціональної співпраці в сфері захисту прав споживачів з урахуванням досвіду міжнародних організацій та договірних механізмів, а також висвітлення перспектив впровадження цих підходів в українській практиці.

Посилання

Борисов Є. Є. Відступ держав від міжнародних зобов`язань у сфері прав людини: теорія та практика. Одеса 2020 р. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1892

Деякі з внутрішніх проблем ЄС, що аналізувалися у попередніх дослідженнях Центру Разумкова, залишаються актуальними і нині. Україна-ЄС: шлях до політичної асоціації. Центр Разумкова. 2021. с. 25–27 URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_association.pdf

Карпенко О. В. Забезпечення національної безпеки в контексті участі України в діяльності міжнародних організацій. Політичне життя. 2020, № 2. URL: https://jpl.donnu.edu.ua/article/view/8852

Механізм функціонування міжнародних організацій. URL: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/185118/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%203.pdf

Парасюк М. В Проблемні аспекти захисту прав споживачів в Україні. Науковий вісник: Ужгородського національного університету. 2017. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/pdf

Руднєва О. М. Поняття та види міжнародних інституційних механізмів забезпечення та захисту прав людини. С. 27–32 URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/2_2012/07.pdf

Ходанич Х. Сутність та функції міжнародних організацій у сучасних міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. 2018, № 1, С. 253–263.

Шатарська Т. Міжнародні механізми захисту прав людини. Право громадян України на звернення до конвенційних органів з захисту прав людини. URL : https://www.shatarska.in.ua/2-mizhnarodni-mexanizmi-zaxistu-pravlyudini-pravo-gromadyan-ukra%D1%97ni-na-zvernennya-do-konvencijnix-organiv-z-zaxistu-prav- lyudini/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02