РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2024-1.11

Ключові слова:

школа, здорове покоління дітей, шкільне харчування, реформа шкільного харчування, роль держави, органів місцевого самоврядування, соціально відповідального бізнесу та інститутів громадянського суспільства в організації належного харчування школярів

Анотація

У статті розглядається управлінський аспект реформування системи шкільного харчування в Україні. Показано, що в процесах повноцінного розвитку і зростання здобувачів освіти важливу роль відіграє належна організація їхнього правильного та здорового харчування. Переконливо доведено, що правильне та здорове харчування не тільки сприяє загальному зміцненню організму школярів, але й постійно впливає на їхню працездатність й успішність. З’ясовано, що новації, які мають місце в закладах загальної середньої освіти України на шляху оновлення системи харчування, стосуються складу шкільного меню, рецептур приготування їжі, форм організації надання харчових послуг, рекомендацій до обладнання харчоблоків та роботи з постачальниками, а також сучасних підходів до формування культури здорового харчування учнів, як наскрізної компетенції Нової української школи. Показано, що реформа шкільного харчування – це комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення та модернізацію системи харчування в українських навчальних закладах. Переконливо доведено, що головна мета реформи – не лише забезпечити якомога більше дітей здоровим та якісним харчуванням через переформатування чинної системи, але й сформувати здорові харчові звички як у дітей, так і у дорослих, популяризувати ідею здорового харчування серед українців. У результаті реформи шкільного харчування діти отримують безпечні харчові звички, що залишаться з ними і в дорослому житті. Смачна й цікава їжа сприяє цікавому та якісному навчанню. Водночас батьки залишаються спокійними, оскільки вони можуть бути впевнені в якості, безпечності та корисності харчування в школах. У той же час школи матимуть більше можливостей для впровадження своїх ідей з організації шкільного харчування. Україна ж отримає суспільство, що складається зі здорових, свідомих та освічених громадян. Як наслідок, ці зміни покликані поліпшити здоров’я населення і підвищити якість життя в Україні.

Посилання

Гейко Л. І., Юрочко Т. П. Політика здорового харчування для дітей раннього шкільного віку в Україні: огляд літератури. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 81–91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2020_15-16_16 (дата звернення 24.02.2024).

Запаренко Г. В., Якименко-Терещенко А. О., Борисова Н. В., Олійник Н. Ю., Гонтар Т. Б. Проектування та аналіз якості добового раціону харчування для дітей молодшого шкільного віку. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. 2022. № 1. С. 56–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntuhpi_2022_1_11 (дата звернення 24.02.2024).

Клубей С., Погорєлова К., Салтикова Г., Гнилоскуренко Г., Король О. Сучасні тенденції шкільного харчування та фактори формування харчових звичок у дітей різного віку. Український науково-медичний молодіжний журнал. 2021. № 1. С. 70–82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unmmj_2021_1_10 (дата звернення 24.02.2024).

Коноваленко А. С. Економічні аспекти організації харчування дітей у загальноосвітніх закладах. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 4 (2). С. 233–239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_4(2)__42 (дата звернення 23.02.2024).

Коноваленко А. С. Методичні підходи до визначення споживчої мотивації дітей щодо харчування у закладах освіти. Вісник соціально-економічних досліджень. 2020. № 3-4. С. 174–188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2020_3-4_16 (дата звернення 24.02.2024).

Коноваленко А. С. Політико-правові чинники розвитку ринку продуктів харчування для дітей шкільного віку. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2019. Т. 24, Вип. 4. С. 63–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2019_24_4_13 (дата звернення 24.02.2024).

Коноваленко А. С. Управління безпекою харчування дітей. Економіка харчової промисловості. 2020. Т. 12, Вип. 1. С. 28–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2020_12_1_5 (дата звернення 24.02.2024).

Меркулова Т. В., Пересипкіна Т. В., Авдієвська О. Г., Чернякова Г. М. До питання організації харчування дітей в закладах загальної середньої освіти. Клінічна та профілактична медицина. 2020. № 2. С. 54–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Clinprevmed_2020_2_4 (дата звернення 24.02.2024).

Про затвердження плану заходів з реформування системи шкільного харчування: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 1008-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planuzahodiv-z-reformuvannya-sistemi-shkilnogo-t50820 (дата звернення 24.02.2024).

Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2023 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 174-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2023-%D1%80#Text (дата звернення 24.02.2024).

Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі: Указ Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789 (дата звернення 24.02.2024).

Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2024 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 р. № 990-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-stratehii-reformuvannia-systemyshkilnoho-kharchuvannia-na-period-do-2027-roku-ta-t271023 (дата звернення 24.02.2024).

Реформа шкільного харчування: О. Зеленська підбила підсумки роботи за рік. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3805421-reforma-skilnogo-harcuvanna-zelenska-pidbila-pidsumki-roboti-za-rik.html (дата звернення 24.02.2024).

Сайт Івано-Франківської обласної державної адміністрації. URL: https://www.if.gov.ua/ (дата звернення 24.02.2024).

Сайт Міністерства освіти і науки України. Шкільне харчування. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/shkilne-harchuvannya (дата звернення 24.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02