Е-УРЯДУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ТА ВИКЛИКИ У ПЕРІОД КРИЗИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2786-5681-2024-1.10

Ключові слова:

публічне управління, механізми е-урядування, електронні технології управління

Анотація

Метою статті є аналіз філософських засад й визначення можливостей та обмежень е-урядування у публічному управлінні під час кризи. Стаття розглядає філософський аспект теми, а саме цінності та принципи, що лежать в основі електронного урядування, досліджує їх вплив на формування сучасного суспільства та розвиток громад. Методологія дослідження є наукові праці, законодавство та концепції, пов’язані з е-урядуванням, публічним управлінням та філософією, основні тенденції у розвитку е-урядування та їх взаємозв’язок з філософськими концепціями у період кризи. Наукова новизна роботи. У дослідженні представлено основні концепції, що лежать в основі е-урядування, та розкрито їх філософські корені й вплив на сучасне публічне управління. Це дозволило виявити не лише технологічний аспект, а й фундаментальні ціннісні принципи, що лежать в основі систем електронного управління. В контексті публічного управління обґрунтовуються можливості електронної системи оперативного реагування та координування дій влади і громади. Аналізується низка обмежень, зокрема недостатність доступу до технологій, проблеми кібербезпеки та економічні обмеження. У період кризи важливо підтримувати довіру громадськості. Електронні системи повинні забезпечувати прозорість та достовірність інформації, оскільки це визначає рівень готовності громадськості дотримуватися рекомендацій та взаємодіяти з державними орга- нами. Кризові ситуації можуть вимагати швидких змін у функціонуванні електронних систем. Гнучкість та легкість впровадження змін є ключовими якостями, які дозволяють адаптувати електронні механізми до нових викликів. Важливо забезпечити високий рівень конфіденційності даних у період кризи, оскільки електронні системи мають бути стійкими до кіберзагроз та забезпечувати безпеку особистої інформації. Висновки. Ефективне використання соціальних мереж у публічному управлінні дозволяє оперативно інформувати громадськість, виявляти та реагувати на проблеми, а також залучати громадян до активної участі. Завдяки урахуванню цих аспектів, можливе розширення розуміння ролі е-урядування в публічному управлінні в періоди нестабільності та змін.

Посилання

Білик О.О. Сучасні підходи до впровадження електронного документообігу у систему державного управління. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 4. С. 38–45.

Василенко Н.В. Формула успіху сучасного керівника: мотиваційний аспект. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 2. С. 33–39.

Іванюта П.В. КСУ (комплексна система управління) на сучасному стані розвитку державного управління в Україні. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Екологія. Публічне управління та адміністрування». Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 1. С. 34–42.

Чукут С.А., Загвойська О.В. Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування / Збірник матеріалів науково-практичної конференції. За заг. ред. д-ра наук з держ.упр., проф. К., 2008. 1128 с.

Федірко О.А., Федірко Н.В. Напрями та інструменти реформування систем публічного адміністрування в ЄС. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1533.

Education process digitalization and its impact on human capital of an enterprise Andriushchenko, Kateryna; Khaletska, Alina; Ushenko, Natalya; Zholnerchyk, Hanna; Ivanets, Iryna; et al. Journal of Management Information and Decision Sciences; London. 2021.Vol. 24, Iss. 5.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade: web-site. URL: http://surl.li/ezpgg.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02